biçim

biçim
is.
1. Biçilmək tərzi; paltarın forması, fasonu, ülgüsü. Bu biçimdə paltar görməmişəm. Onun paltosunun biçimi çox gözəldir. – <Kor kişinin> əlbəsəsinin tərzi, biçimi avamlığını . . andırırdı. S. H.. // Şəkil, qayda, üsul, forma. Qəhrəman kağızı əlində müxtəlif biçimdə qatlayaraq, o tərəf-bu tərəfini hamarladı. Ə. Vəl..
2. Ölçü, böyüklük. Küçələrdəki iki cərgə söyüd ağacları bir biçim və bir ölçüdə idi. M. S. O.. Mən bütün uşaqlara bir biçimdə . . olan konserv qutularına yanaşan kimi yanaşmamışam. M. C..
3. Bədən, boy-buxun, qədd-qamət mənasında. İnsanın biçimi. – <Bədircahan:> Züleyxa xanım təəccüb edir, sizin məlahətinizə, şücaətinizə, . . deyir, bu biçimdə mən ömrümdə adam görməmişəm. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • biçim — 1. is. Biçme işi Buğday biçim zamanı. 2. is. 1) Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur. S. Birsel 2) Yakışık alan şekil, uygun şekil Söylediklerimden çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçim birimi — is., dbl. Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bıçım — kesim, dilim, I, 15, 395 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • biçim bilimi — is. Yapı bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçim almak — biçimlenmek, belli bir biçime girmek, şekillenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eş biçim — is., kim. Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biçime sokmak (veya biçim vermek) — bir şeyi biçimlendirmek Onlara bu yaşta biçim verecek olan hocaları, ana babaları, büyük yaşta akrabalarıdır. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek biçim — sf. Standart …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ne biçim? — nasıl? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ISHAM — Biçim vakti yetişmek, hasat zamanının gelmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”